Bezig met laden…

Diensten

Onze wereld is continu aan het veranderen. Een tijd waarin trends worden gezet van netwerken, flexwerken, nieuwe vormen van organisatie zoals zelfsturing, virtuele teams en virtuele samenwerking, eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en loopbaan etc. Dat vraagt van u en uw organisatie de nodige flexibiliteit om uw doelen te verwezenlijken.

4Development is uw partner als het gaat om het effectueren van uw visie onder deze omstandigheden. Wij kunnen u hierbij adviseren, trainen en coachen om uw visie in de dagelijkse praktijk waar te maken.

Advies
4Development werkt vanuit principe van verbinding tussen alle niveaus en geeft op deze drie niveaus advies:

  • organisatie: bijv. visie– en strategievorming, verandertrajecten, talentdevelopment.
  • team: bijv. samenwerking en afstemming.
  • individueel: bijv. persoonlijke effectiviteit, (persoonlijk) leiderschap.

Werkwijze: samen met u ontwikkelen wij de vorm en geven wij uitvoering aan deze trajecten.

Training en coaching
4Development levert op alle drie de niveaus training en coaching om gewenste vaardigheden en basishouding te leren en te borgen. Wij verzorgen zowel in-company trainingen (als maatwerk) als thematrainingen met open inschrijving.

Klik voor meer informatie over de diverse onderwerpen, boven in het menu op ‘diensten’

Werkwijze:

  • Voorafgaand aan een training worden de deelnemers betrokken door het uitvoeren van praktische opdrachten. Op deze manier worden eigenaarschap en zelfwerkzaamheid versterkt. Aan het eind maken deelnemers een individueel plan van aanpak: waarin het geleerde in de praktijk wordt geborgd. Bij voorkeur volgt na enige tijd een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van een intervisiebijeenkomst. Tevens is het mogelijk om een individueel coachingstraject te volgen.
  • De resultaten van deze training zijn in uw dagelijkse praktijk direct toepasbaar!
  • Tijdsbesteding: elke module bestrijkt 8 uur training, tenzij anders vermeld. Tevens ongeveer 1 uur als voorbereiding en verwerking.
  • Cursusmaterialen: deelname aan een module vraagt geen extra aan te schaffen materialen, tenzij anders vermeld.
  • Kosten: per module, per deelnemer € 175,00.
  • BTW vrijstelling: 4Development staat ingeschreven in het CRKBO-register en dit betekent dit dat wij in veel gevallen geen BTW in rekening hoeven te brengen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden: klik op één van de foto’s op deze pagina of neem contact met ons op (contactpagina).