Loading…

Diensten

Onze wereld is continu aan het veranderen. Een tijd waarin trends worden gezet van netwerken, flexwerken, nieuwe vormen van organisatie zoals zelfsturing, virtuele teams en virtuele samenwerking, eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en loopbaan etc. Dat vraagt van u en uw organisatie de nodige flexibiliteit om uw doelen te verwezenlijken.

4Development is uw partner als het gaat om het effectueren van uw visie onder deze omstandigheden. Wij kunnen u hierbij adviseren, trainen en coachen om uw visie in de dagelijkse praktijk waar te maken.

Advies
4Development werkt vanuit principe van verbinding tussen alle niveaus en geeft op deze drie niveaus advies:

  • organisatie: bijv. visie– en strategievorming, verandertrajecten, talentdevelopment.
  • team: bijv. samenwerking en afstemming.
  • individueel: bijv. persoonlijke effectiviteit, (persoonlijk) leiderschap.

Werkwijze: samen met u ontwikkelen wij de vorm en geven wij uitvoering aan deze trajecten.

Training en coaching
4Development levert op alle drie de niveaus training en coaching om gewenste vaardigheden en basishouding te leren en te borgen. Wij verzorgen zowel in-company trainingen (als maatwerk) als thematrainingen met open inschrijving.

Werkwijze: voorafgaand aan een training worden de deelnemers betrokken door het uitvoeren van praktische opdrachten. Op deze manier worden eigenaarschap en zelfwerkzaamheid versterkt. Aan het eind maken deelnemers een individueel plan van aanpak: waarin het geleerde in de praktijk wordt geborgd. Bij voorkeur volgt na enige tijd een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van een intervisiebijeenkomst. Tevens is het mogelijk om een individueel coachingstraject te volgen.

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen over trainingsmogelijkheden, neem dan contact op.