Loading…

van visie naar resultaat

meer weten over onze ontwikkelingsgerichte aanpak?
Maak kennis

4Development


Partner in advies, coaching en training

  • op basis van co-creatie en vertrouwen.
  • vanuit de principes van organisatie ecologie, dienend- en situationeel leiderschap.
  • in aansluiting op aanwezige drijfveren, kwaliteiten en talenten, de verschillende rollen en voorkeursstijlen, met name gebruik makend van de modellen van Robert Quinn.
  • gebruik makend van onze brede leidinggevende ervaring in zowel profit als non-profit omgeving.


Onze diensten
Als partner in verandertrajecten, bij ondersteuning en creëren van draagvlak voor verbetering en verandering, bieden wij altijd maatwerk. Met onze visie als vast uitgangspunt, sluiten we aan bij de actuele vraag van de klant. Wij werken zowel voor als met directies, die hun missie, visie willen herijken, als teams en individuen met specifieke thema’s en ontwikkelvragen. Daarnaast bieden wij trainingsprogramma’s, zowel met open inschrijving als incompany.


Onze visie op mensen, organisaties en ontwikkeling
Succes vraagt om focus op de te bereiken doelen en zicht houden op de voortdurend wisselende context. Op elk niveau spelen daarbij de onderliggende waarden en de kwaliteiten van mensen een cruciale rol. Creatief gebruik van de mogelijkheden die er zijn, geeft de meeste kans op succes.

  • wij gaan uit van de ontwikkelbaarheid van competenties van mensen, teams en organisaties.
  • onze focus ligt vooral op wat er wél kan, we maken gebruik van wat er is en werken toe naar het  gewenste resultaat.


Onze aanpak
Wij werken vanuit het ‘hier en nu’ aan tastbare resultaten om uw visie te helpen verwezenlijken. Wij zijn menselijk en ter zake, actie- en oplossingsgericht, consistent en transparant in onze werkwijze en geven eerlijke feedback.

Uw resultaat
Op organisatie, team en individueel niveau:

  • optimale organisatie- en teamprestaties: succesvol zijn of blijven, met de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en de basishouding die daarbij hoort.
  • verbinding van mensen onderling, aan elkaar tot een team en organisatie doelen/resultaten, visie/strategie.
  • individueel de benodigde vaardigheden en  basishouding voor een succesvol functioneren.