Bezig met laden…

Haal meer uit je team

De samenwerking versterken binnen en tussen teams. Dat blijkt vaak de verbindende succesfactor te zijn tussen organisatie-ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Succesvolle teams maken de organisatie.

Teamtraining en teamcoaching

In teamontwikkeling is de opstart essentieel. Door bij het begin stil te staan bij een aantal kritische succesfactoren kan het team een vliegende start maken. Belangrijk hierbij is dat ook de organisatie zelf, en dan met name het management,  aan een aantal randvoorwaarden voldoet, wil teamwerk succesvol zijn. Als vervolgens op gezette tijden ruimte wordt gemaakt voor ’team onderhoud’ kan het team effectief en in een stimulerende atmosfeer haar doelstellingen behalen.

Naast de ‘klassieke teams’ zijn er steeds vaker virtuele teams in organisaties te vinden: teams waarbij de verschillende leden niet fysiek bij elkaar zijn, maar nationaal of zelfs internationaal verspreid zijn. Deze virtuele teams hebben een aantal speciale aandachtspunten willen zij succesvol kunnen zijn.

Om de teams hierin te ondersteunen gebruiken we verschillende instrumenten waardoor de sterke en zwakke punten snel boven tafel gehaald worden. De praktische werkwijze wordt dan vastgesteld of bijgesteld.

Serious Gaming

Afhankelijk van de fase waarin een team zich bevindt, kunnen wij verschillende programma’s aanbieden voor het opstarten en begeleiden van (virtuele) teams en teamleiders. Wij gebruiken eenvoudige modellen en concepten, maar de nadruk ligt op actieve deelname van de teamleden om zich door experiential learning te ontwikkelen.

Naast eenvoudige en relatief kortdurende ‘groepsopdrachten’ gebruiken we ook serious gaming: een combinatie van spel en simulatie waar in een veilige leeromgeving de werkelijkheid van de eigen organisatie middels een metafoor wordt gesimuleerd. Hierin wordt iedereen uitgedaagd om open en kritisch-opbouwend naar de (werk)processen te kijken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

Voor meer informatie rond serious gaming klik op de link: serious gaming.

Voor meer informatie: neem gerust contact op (contactpagina).