Bezig met laden…

Medezeggenschap

Medezeggenschap als brug tussen medewerker en management

Betrokken medewerkers maken het verschil! Zij voelen zich verbonden met de organisatie waarvoor zij werken en zetten zich in om het beste uit zichzelf te halen en uit hun werk.

Omdat 4Development recht wil doen aan mens én organisatie, is medezeggenschap een belangrijk werkveld.

Daarom zet 4Development zich ook in voor de begeleiding en (verdere) ontwikkeling van bijv. Ondernemingsraden van zowel profit als non-profit organisaties. En dat vanuit jarenlange ervaring van begeleiding, training en advies.

Daarbij valt te denken aan:

  • het verzorgen van (start)trainingen voor (startende) Ondernemingsraden
  • professionalisering van de OR door bijv.
    • begeleiding en coaching van de OR gedurende de zittingsperiode (coaching)
    • stimuleren van visievorming, teamvorming etc.
    • thematrainingen rondom vergader-, gesprekstechnieken etc.

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen over bovenstaande onderwerpen, neem dan contact met ons op.