Bezig met laden…

Over 4Development

Onze visie op mensen, organisaties en ontwikkeling
Succes vraagt om focus op de te bereiken doelen en zicht houden op de voortdurend wisselende context. Op elk niveau spelen daarbij de onderliggende waarden en de kwaliteiten van mensen een cruciale rol. Creatief gebruik van de mogelijkheden die er zijn, geeft de meeste kans op succes.

Wij gaan uit van de ontwikkelbaarheid van competenties van mensen, teams en organisaties. Onze focus ligt vooral op wat er wél kan, we maken gebruik van wat er is en werken toe naar het gewenste resultaat.

Wij werken vanuit het ‘hier en nu’ aan tastbare resultaten om uw visie te helpen verwezenlijken. Wij zijn menselijk en ter zake, actie- en oplossingsgericht, consistent en transparant in onze werkwijze. Wij geven eerlijke feedback en werken op basis van co-creatie en vertrouwen:

  • vanuit de principes van organisatie ecologie, dienend- en situationeel leiderschap.
  • in aansluiting op aanwezige drijfveren, kwaliteiten en talenten, de verschillende rollen en voorkeursstijlen, met name gebruik makend van de modellen van Robert Quinn.
  • gebruik makend van onze brede leidinggevende ervaring in zowel profit als non-profit omgeving.

Onze mensen
Wij zijn drie development professionals. Ontwikkelen is ons vak op een persoonlijke en betrokken manier. Hieronder stellen wij onszelf kort voor.

Gerard Houtman

‘Veranderen, ontwikkelen en verbinden’ is mijn thema. Voor bedrijf en individu.

Met ruime leidinggevende ervaring en als zelfstandige heb ik bedrijfsvoering op alle facetten leren kennen. Het inzetten van de juiste middelen en (her-)ontwerpen van de bedrijfsorganisatie is mijn expertise. Vanaf visievorming tot en met de werkelijke inbedding van product en (her-) organisatie.

Als ervaren manager, bedrijfscoach, counselor en trainer is het mijn uitdaging te ondersteunen en te adviseren bij hun bedrijfsvoering, bij verander- en ontwikkeltrajecten.

U kunt van mij een goed analytisch vermogen verwachten, prikkelende vragen en manieren van kijken die bij u aansluiten en die u steunen.

Transities, ontwikkelen en inbedden in uw bedrijf, de hierin nodige ondersteuning bij de teamontwikkeling, het optimaliseren van in- en externe samenwerking en flexibiliteit. En dit borgen zijn de uitdagingen van ondernemers. En die neem ik graag op.

Meer over Gerard:

Jan Maarten Hendriks

‘Koers houden en meebewegen’ is mijn motto.

Inmiddels ben ik als zelfstandig ondernemer ruim 12 jaar aan het werk op het snijvlak van mens en organisatie. In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat het kunnen focussen op waar het echt om te doen is, niet alleen erg belangrijk is, maar tegelijkertijd ook vaak heel lastig is.

Dit omdat de context waarin we leven en werken maar beperkt beïnvloedbaar is. De manier waarop we daarmee omgaan, is voor een groot deel bepalend voor ons succes. Het is mijn missie om organisaties, teams en individuen in onze steeds veranderende wereld helpen hun weg (opnieuw) te vinden en praktisch waar te maken.

Mijn advies, coaching of trainingen zijn veelal gericht op het vinden van de focus, doelen en strategie en gaan daarnaast vaak over afstemming, samenwerking en persoonlijke effectiviteit. Samen met de klant werk ik aan concrete en praktische resultaten, met hart voor de mens en de zaak.

Ik heb daarmee ervaring in een breed scala aan sectoren, zoals zakelijke dienstverlening, defensie, zorg, ICT, uitgeverijen.

Sinds enkele jaren ben ik als freelance docent bij Avans+ betrokken bij verschillende opleidingen in de Installatietechniek (HIT W&E) en BIM Engineer

Meer over Jan Maarten:

Bert Krijnen

‘Bijdragen aan de ontwikkeling van leiders en hun teams’ is mijn passie.

Na ruim 15 jaar in verschillende leidinggevende posities o.a. op directieniveau bij een grote multinational en inmiddels bijna 15 jaar als onafhankelijk consultant, trainer en coach heb ik een brede ervaring die ik graag wil gebruiken om individuen en hun teams te helpen en te ondersteunen in de issues waar zij mee worstelen.

Mijn passie ligt rond het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties waar ik op een breed gebied ervaring, kennis en kunde inbreng rond management, leiderschap en bedrijfsprocessen. Deze “blauwe kant” combineer ik met een mensgerichte aanpak met aandacht voor (persoonlijk) leiderschap, samenwerking, teamontwikkeling en de groei en ontplooiing van menselijk talent.

Naast een scherp analytisch vermogen en een pragmatische resultaatgerichte aanpak, heb ik het vermogen om open te communiceren met alle mensen in bedrijven en organisaties en mensen te verbinden. Ik wil altijd samen met opdrachtgevers zoeken naar de beste oplossingen en tevens betrokken zijn bij een succesvolle implementatie van die oplossingen.

Klanten waar ik mee gewerkt heb zijn o.a. universiteiten, kleine en grote industriële en productie bedrijven, bedrijven in de voedingsmiddelen sector, zorginstellingen en ziekenhuizen, diverse bureaus (GITP, SBI, De Baak), multinationals (Shell, Unilever), overheid (o.a. Defensie) en semi-overheid.

Meer over Bert: